Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring De Fluisterstille Stem

 

Welkom bij Pioniersplek De Fluisterstille Stem (hierna: ‘De Fluisterstille Stem’)

De Fluisterstille Stem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van bijeenkomsten, bezoekers van onze website en nieuwsbriefabonnees. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen.

De Fluisterstille Stem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. De Fluisterstille Stem houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

De Fluisterstille Stem verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie en verwerking van uw aanmelding of deelname, (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) relatiebeheer en (4) voor het bepalen van de (algemene) strategie van De Fluisterstille Stem. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe bijeenkomsten en andere activiteiten.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening registreren we uw persoonsgegevens:

  • wanneer u zich aanmeldt als abonnee van onze gratis nieuwsbrieven: om deze per e-mail aan u toe te kunnen sturen. We registreren uw e-mailadres en indien u deze informatie met ons deelt ook uw naam. U kunt uw nieuwsbriefabonnement te allen tijde intrekken via de afmeldlink in onze nieuwbrieven. Uw gegevens worden dan per direct inactief
  • wanneer u gebruikmaakt van formulieren op onze websites: wij registeren uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor (de behandeling van) uw aanvraag via het formulier.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten: zodat wij uw deelname kunnen bevestigen en u hier over kunnen informeren.
  • Wanneer u zich aanmeldt om overige informatie te willen ontvangen van De Fluisterstille Stem.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De Fluisterstille Stem, gevestigd in Utrecht.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Fluisterstille Stem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van twee jaar.

Gebruik door derden en beveiliging

De Fluisterstille Stem laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (De Fluisterstille Stem) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens en/of ons verwerkingsregister. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:

De Fluisterstille Stem

Moezeldreef 400

3561 GD Utrecht

Telefoonnummer: 030 262 02 16 (maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 tot 17.00 uur)

E-mailadres: info@defluisterstillestem.nl

Klachten

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Fluisterstille Stem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Utrecht, juli 2022