HOME

“Er kwam een krachtige windvlaag voorbij, maar in de windvlaag was de Eeuwige niet. Na de windvlaag kwam een aardbeving, maar in de aardbeving was de Eeuwige niet . Na de aardbeving was er vuur, maar in het vuur was de Eeuwige niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte stille stem.”

uit het verhaal van de profeet Elia

voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven

 

Leren luisteren

“Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in God´ Augustinus

De Fluisterstille Stem richt de aandacht op de menselijke binnenwereld, de ziel, en op wat daarin leeft aan gewaarwordingen en gevoelens, herinneringen, gedachten, beelden en ideeën.

De Fluisterstille Stem helpt bij de geleidelijk ordening van het innerlijk onder het motto ‘hoe rustiger het in jezelf is, hoe beter je kunt luisteren’ (Rumi).

<< lees verder>>

Agenda

Voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven

Vier bijeenkomsten in het najaar 2019
‘Veel te laat heb ik jou liefgekregen’  (Huub Oosterhuis)

De avonden worden begeleid door Toos Wolters en vinden plaats in zaal 10 van het Johannescentrum, van 20.00 tot 21.45 uur.

<< lees verder >>


Een nieuwe Fluisterstille Stem-dag op zaterdag 28 maart 2020

Wat is dat nu toch eigenlijk: de menselijke binnenwereld, de ziel? Welke stemmen vallen daar te ontdekken en te beluisteren? En wat is bezield leven? Kun je dat op je eentje of heb je daar anderen voor nodig? En misschien ook de Ander, Die wij ook wel ‘God’ noemen?

<< lees verder >>

Bronnen & Links

De Fluisterstille Stem put haar inspiratie onder andere uit:

De overpeinzingen van Augustinus, zoals beschrijven in diens Belijdenissen
De spiritualiteit van Ignatius van Loyola en diens Geestelijke Oefeningen
De rijke traditie van de mystici van diverse origine
De Bijbelse theologie van Huub Oosterhuis en zijn liederen
De Leerhuisactiviteiten en vieringen van het Johannescentrum te Utrecht
De Psychosynthese zoals vormgegeven door Roberto Assagioli en zijn school tot op vandaag.
De onderwijs zoals gegeven aan het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum

Inschrijven

Inschrijven

Online inschrijven voor De Fluisterstille Stem kan via onderstaand formulier. Na verzending krijg je op korte termijn een reactie.


websitefolderkerkvan horen en zeggenanders

[recaptcha]