HOME

“Er kwam een krachtige windvlaag voorbij, maar in de windvlaag was de Eeuwige niet. Na de windvlaag kwam een aardbeving, maar in de aardbeving was de Eeuwige niet . Na de aardbeving was er vuur, maar in het vuur was de Eeuwige niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte stille stem.”

uit het verhaal van de profeet Elia

voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven

 

Leren luisteren

“Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in God´ Augustinus

De Fluisterstille Stem richt de aandacht op de menselijke binnenwereld, de ziel, en op wat daarin leeft aan gewaarwordingen en gevoelens, herinneringen, gedachten, beelden en ideeën.

De Fluisterstille Stem helpt bij de geleidelijk ordening van het innerlijk onder het motto ‘hoe rustiger het in jezelf is, hoe beter je kunt luisteren’ (Rumi).

<< lees verder>>

Agenda

Een nieuwe Fluisterstille Stem-dag op zaterdag 19 september 2020

Op de berg – en dan?
Stilte vinden en bewaren

De meeste mensen kennen wel zo’n moment waarop alles even helemaal goed is. Een moment waarop je niet meer nadenkt, maar er helemaal bent, samenvalt met wat is. Het is stil in je hoofd en in je hart en je voelt je boven jezelf uitgetild. Een topervaring bovenop de berg.

Maar altijd volgt er na zo’n ervaring weer de afdaling.

<< lees verder >>

Bronnen & Links

De Fluisterstille Stem put haar inspiratie onder andere uit:

De overpeinzingen van Augustinus, zoals beschrijven in diens Belijdenissen
De spiritualiteit van Ignatius van Loyola en diens Geestelijke Oefeningen
De rijke traditie van de mystici van diverse origine
De Bijbelse theologie van Huub Oosterhuis en zijn liederen
De Leerhuisactiviteiten en vieringen van het Johannescentrum te Utrecht
De Psychosynthese zoals vormgegeven door Roberto Assagioli en zijn school tot op vandaag.
De onderwijs zoals gegeven aan het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum

Inschrijven

Inschrijven

Online inschrijven voor De Fluisterstille Stem kan via onderstaand formulier. Na verzending krijg je op korte termijn een reactie.websitefolderkerkvan horen en zeggenanders

[recaptcha]