HOME

De Fluisterstille Stem

“Er kwam een krachtige windvlaag voorbij, maar in de windvlaag was de Eeuwige niet. Na de windvlaag kwam een aardbeving, maar in de aardbeving was de Eeuwige niet . Na de aardbeving was er vuur, maar in het vuur was de Eeuwige niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte stille stem.”

uit het verhaal van de profeet Elia

de fluisterstille stem
een reis naar wie je ten diepste bent

voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven

Leren luisteren

“Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in God´ Augustinus

De Fluisterstille Stem richt de aandacht op de menselijke binnenwereld, de ziel, en op wat daarin leeft aan gewaarwordingen en gevoelens, herinneringen, gedachten, beelden en ideeën.

De Fluisterstille Stem helpt bij de geleidelijk ordening van het innerlijk onder het motto ‘hoe rustiger het in jezelf is, hoe beter je kunt luisteren’ (Rumi).

<< lees verder>>

De Fluisterstille Stem App

De Fluisterstille Stem App
voor onderling contact

Agenda

De Fluisterstille Stem Online  –  UITNODIGING
Een uur van ontmoeting, zelfreflectie en nagesprek

Juist in deze tijd waarin elkaar fysiek ontmoeten moeilijker is, zoeken we naar mogelijkheden om contact te krijgen of te houden. Om in gezamenlijkheid te zorgen voor de ziel en daarmee voor elkaar. Daarom maken we een start met De Fluisterstille Stem online. Dat zijn digitale bijeenkomsten van een uur waarin ruimte is voor ontmoeting, zelfreflectie en nagesprek.
<<< lees verder >>>


Het evangelie van Marcus als leerweg voor de ziel (Bijbelkring)

In samenwerking met het buurtpastoraat bieden we een Bijbelkring aan. Deze Bijbelkring is voor wie aan de hand van het levensverhaal van Jezus samen met anderen de eigen levens- en geloofsweg wil verkennen, verhelderen en verdiepen.
<<< lees verder >>>

Jezelf leren kennen. De eerste beginselen van Psychosynthese (Leerkring)

Psychosynthese is een inmiddels beproefde methode voor zelfkennis en ontwikkeling, die niet alleen het persoonlijke leven, maar ook de spirituele dimensie omvat. Het essentiële doel van psychosynthese is mensen te helpen hun ware spirituele aard te ontdekken en die tot uitdrukking te brengen in het dagelijkse leven.
<<< lees verder >>>