Vier bijeenkomsten

Voor wie verlangt naar meer bewustzijn van God in het dagelijkse leven

Vier bijeenkomsten in het najaar 2019
‘Veel te laat heb ik jou liefgekregen’  (Huub Oosterhuis)

Het is van alle tijden: mensen die er naar zoeken hoe ze, te midden van de veelheid van stemmen die klinken, de stem van de Ene kunnen onderscheiden.

Aan de hand van verhalen uit de Bijbel, gedichten, geleide visualisaties, stilte en uitwisseling verkennen we dit verlangen. We oefenen in ontvankelijkheid en trainen onze zintuigen om wat vanuit de stilte van het hart tot ons komt te verstaan en zoeken in onszelf en met elkaar naar wat ons antwoord zou kunnen zijn.  Zo ontstaat er een wederkerigheid van stem en tegenstem en kan een eenmaal op gang gebracht bewustwordings- en geloofsproces zich verder verdiepen.

dinsdagavond        of        donderdagavond

29 oktober 2019                31 oktober 2019               –  God in mij?
12 november 2019            14 november 2019          –  De grondslag van het leven
26 november 2019          28 november 2019          –  Ons leven ordenen en afstemmen
10 december 2019          12 december 2019           –  Heelwording

Begeleiding: Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus
Plaats: Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht
Kosten: Vrijwillige bijdrage contant of via NL 55 RABO 0334 8784 70.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingdienst (ANBI instelling).
Tijd:  op bovengenoemde dinsdag- of donderdagavonden 20.00 – 21.45 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Dinsdagavond of donderdagavond: Graag bij je opgave de avond van je voorkeur vermelden.
Maximale groepsgrootte: 12 personen
Aanmelden: via defluisterstillestem.nl/inschrijven of per e-mail,
Contact: Toos Wolters 030 6624813 / tooswolters@defluisterstillestem.nl
Inschrijven: klik verder