Leren luisteren

"Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in God"

Augustinus

De Fluisterstille Stem richt de aandacht op de menselijke binnenwereld de ziel, en op wat daarin leeft aan gewaarwordingen en gevoelens, herinneringen, gedachten, beelden en ideeën.

De Fluisterstille Stem helpt bij de geleidelijk ordening van het innerlijk onder het motto ‘hoe rustiger het in jezelf is, hoe beter je kunt luisteren’ (Rumi).
De Fluisterstille stem werkt mee aan de ontwikkeling van een spiritualiteit die de hele mens in al zijn relaties omvat. Een bewuste omgang met ervaringen en waarden biedt inspiratie voor de toekomst en is richtinggevend voor een nieuwe manier leven en samenleven.
De Fluisterstille Stem wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die verlangen naar meer aandacht voor de diepere lagen van het bestaan.

De Fluisterstille Stem ontleent haar naam aan een verhaal over de profeet Elia die hoog in de bergen een religieuze ervaring had. Na enkele heftige natuurverschijnselen werd het stil en vernam hij een zachte suizende fluistering. ‘En zie, er kwam tot hem een stem’.
De Fluisterstille Stem maakt op de zoektocht naar meer bewustzijn-van-God-in-het-dagelijkse-leven gebruik van diverse bronnen waaronder de kennis, methoden en technieken van psychosynthese.
Op de Fluisterstille Stem dagen (zie Agenda) leer je de werking en werkwijze kennen. Je kunt zonder verdere verplichting deelnemen. De reeksen avonden (zie Agenda) bieden ruimte voor verdieping en verdergaande ontwikkeling.