Een Fluisterstille Stem Dag

Een Fluisterstille Stem-dag  op zaterdag 28 maart 2020
in het JOHANNESCENTRUM te Utrecht

met Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus
en muzikale medewerking van Wick Gispen

We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals innerlijke dialoog, geleide visualisatie, muziek en zang, uitwisseling, gesprek en stille overpeinzing.

Wanneer: Zaterdag 28 maart 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht
Kosten: Vrijwillige bijdrage aan het einde van de dag. Contant of via
NL 55 RABO 0334 8784 70.  Uw gift is aftrekbaar voor de belastingdienst (ANBI instelling).
Inclusief:   koffie, thee, verzorgde lunch en na afloop borrel met hapjes
Aanmelden: via defluisterstillestem.nl/inschrijven of per e-mail,
uiterlijk woensdag 18 maart 2020
Contact: Toos Wolters 030 6624813 / tooswolters@defluisterstillestem.nl
Inschrijven: klik verder