Een Fluisterstille Stem Dag

Stilte nu. Voor U.
stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
(Huub Oosterhuis)

De meeste mensen kennen wel zo’n moment waarop alles even helemaal goed is. Een moment waarop je niet meer nadenkt, maar er helemaal bent, samenvalt met wat is. Het is stil in je hoofd en in je hart en je voelt je boven jezelf uitgetild. Een topervaring bovenop de berg. Zoals de profeet Elia die had, toen hij in de stilte de fluisterstille stem van de Eeuwige vernam.

Maar altijd volgt er na zo’n ervaring weer de afdaling. Wat neem je mee van de stilte en hoe integreer je wat je gezien, gevoeld en meegemaakt hebt in je leven van alle dag?

Als je hierover met anderen bezig wilt zijn, ben je van harte welkom!

We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals innerlijk dialoog, geleide visualisatie, muziek, uitwisseling, gesprek en stille overpeinzing.

We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals innerlijke dialoog, geleide visualisatie, muziek en zang, uitwisseling, gesprek en stille overpeinzing.

Wanneer: Zaterdag 19 september 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht
Kosten: Vrijwillige bijdrage aan het einde van de dag.
Contant of via NL 55 RABO 0334 8784 70  t.n.v.  PGU De Fluisterstille Stem o.v.v. DFS 28-03-2020.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingdienst (ANBI instelling).
Inclusief:   De dag is inclusief koffie, thee, verzorgde lunch en na afloop borrel met hapjes
Aanmelden: via defluisterstillestem.nl/inschrijven of per e-mail,
uiterlijk woensdag 16 september 2020
Contact: Toos Wolters 030 6624813 / tooswolters@defluisterstillestem.nl
Inschrijven: klik verder