De Fluisterstille Stem online

Een uur van ontmoeting, zelfreflectie en nagesprek

In het afgelopen jaar zijn we gestart met De Fluisterstille Stem online. Het blijkt een goede manier om over fysieke afstand heen contact te krijgen en te houden. Binnen de gegeven mogelijkheden kunnen we in gezamenlijkheid zorgen voor de ziel en voor elkaar.

De Fluisterstille Stem online bestaat uit digitale bijeenkomsten van een uur waarin ruimte is voor ontmoeting, zelfreflectie en delen.

Waarover gaat het?

‘Wie of wat is God en wie of wat is de ziel?’ Zoals je God niet kunt zien, kun je ook de ziel niet zien. Maar beide kun je wel ervaren. Dat gebeurt doorgaans spontaan en misschien zelfs zonder dat je het als zodanig herkent. Maar je kunt, als je dat wilt, er ook bewuster mee om gaan en de ontvankelijkheid ervoor bevorderen. Daar willen we ons in deze maandelijkse online ontmoetingen in oefenen. Op zoek naar sporen van God in het dagelijkse leven door aandacht te hebben voor wat ons raakt en in ons leeft.

Wanneer:  14 oktober, 11 november, 9 december (iedere tweede donderdag van de maand) van 20.30 uur tot ca 21.30 uur   

Voor 2022:
13 januari, 10 Februari, 10 maart, 12 mei, 9 juni

Hoe: We ontmoeten elkaar via Zoom. Na opgave ontvang je daarvoor een link via de e-mail en wat nadere informatie.

Nodig: een internetverbinding, een computer/tablet met webcam en microfoon, een ruimte waar je rustig kunt zitten, pen en papier.
Door wie:Toos Wolters   

Meedoen?

Meld je aan door je in te schrijven