De Fluisterstille Stem online

Een uur van ontmoeting, zelfreflectie en nagesprek

Juist in deze tijd waarin elkaar fysiek ontmoeten moeilijker is, zoeken we naar mogelijkheden om contact te krijgen of te houden. Om in gezamenlijkheid te zorgen voor de ziel en daarmee voor elkaar. Daarom maken we een start met De Fluisterstille Stem online. Dat zijn digitale bijeenkomsten van een uur waarin ruimte is voor ontmoeting, zelfreflectie en nagesprek.

Waarover gaat het?

‘Wie of wat is God en wie of wat is de ziel?’ Zoals je God niet kunt zien, kun je ook de ziel niet zien. Maar beide kun je wel ervaren. Dat gebeurt doorgaans spontaan en misschien zelfs zonder dat je het als zodanig herkent. Maar je kunt, als je dat wilt, er ook bewuster mee om gaan en de ontvankelijkheid ervoor bevorderen. Daar willen we ons in deze maandelijkse online ontmoetingen in oefenen. Op zoek naar sporen van God in het dagelijkse leven door aandacht te hebben voor wat ons raakt en in ons leeft.

 Wanneer en hoe?

Deze online Fluisterstille Stem ontmoetingen zijn onder leiding van Toos Wolters en zullen iedere tweede donderdag van de maand plaatsvinden, van 20.30 uur tot ong. 21.30 uur.

De eerstvolgende online bijeenkomst is op donderdagavond 13 mei. We ontmoeten elkaar via Zoom. Na opgave ontvang je daarvoor een link via de e-mail en wat nadere informatie.

Wat heb je nodig?

Een internetverbinding, een computer/tablet met webcam en microfoon, een ruimte waar je rustig kunt zitten, pen en papier.

Meedoen?

Meld je aan door je in te schrijven