De Fluisterstille Stem Bijbelkring

Het evangelie van Marcus als leerweg voor de ziel (Bijbelkring)

In samenwerking met het buurtpastoraat bieden we een Bijbelkring aan. Deze Bijbelkring is voor wie aan de hand van het levensverhaal van Jezus samen met anderen de eigen levens- en geloofsweg wil verkennen, verhelderen en verdiepen.

Wanneer:  op dinsdagmiddag 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,  14 december, van 15.30-17.00 uur in het Johannescentrum.

Voor 2022:
18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart

Koffie voor aanvang, geen pauze.

Werkwijze: Elke deelnemer leest en overdenkt voorafgaand aan de bijeenkomst het afgesproken hoofdstuk. We beginnen ons samenzijn met een moment van verstilling en gaan vandaar uit met elkaar in gesprek over wat ons is opgevallen en ons heeft geraakt.

Door wie: Erna Treurniet, buurtpastor en Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus

Info: bij Erna, e.treurniet@protestant-utrecht.nl of Toos, tooswolters@defluisterstillestem.nl

Meedoen?

Meld je aan door je in te schrijven