Bronnen & Links

De Fluisterstille Stem put haar inspiratie onder andere uit:

De overpeinzingen van Augustinus, zoals beschrijven in diens Belijdenissen
De spiritualiteit van Ignatius van Loyola en diens Geestelijke Oefeningen
De rijke traditie van de mystici van diverse origine
De Bijbelse theologie van Huub Oosterhuis en zijn liederen
De Leerhuisactiviteiten en vieringen van het Johannescentrum te Utrecht
De Psychosynthese zoals vormgegeven door Roberto Assagioli en zijn school tot op vandaag.
De onderwijs zoals gegeven aan het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum